[071] ¿Goku es Gin-yu y Gin-yu es Goku?

¡Mira esto!